Ta undersøkelsen her

Dagens unge står ovenfor et enormt press på å finne ut av hvem de er.

I et av "verdens lykkeligste land"

hvor unge er presentert med flere valgmuligheter enn noen sinne

ser vi en økning i psykiske helseplager.

Enkelte forskere mistenker at alle mulighetene dagens samfunn tilbyr,

legger et større press på den enkelte,

som igjen resulterer i angst/depresjon dersom man ikke vet hva man vil.

Hvordan å forebygge denne problematikken er noe vi mener fortjener mer oppmerksomhet.

Vårt mål er å kartlegge unges mentale styrker, og se på hva som kan tilrettelegge for disse.

Vi studerer unge voksene i forskjellige omgivelser

Forskning viser til at angst og depresjon forekommer hyppigere blant unge i dag enn noen sinne tidligere. Hva dette kommer av vet vi enda ikke, men innen den tid er vårt mål å kartlegge hvilke mentale styrker unge i Norge har, og hva som kan være med å tilrettelegge for disse. I tillegg vil vi se på hvordan det står til med unges klimaholdninger da vi mener det er viktig å vite hvor ressurser mer effektivt kan implementeres i arbeidet mot et bærekraftig samfunn.

 

Undersøkelsen tar for seg: Identitet, Motivasjon, Klimaholdninger, Selvstendighet, Selvfølelse, Mål, Verdier, Subjektiv-Livskvalitet og Sosiale relasjoner. 

Undersøkelsen baserer seg på det siste innen identitetsforskning (Per Einar Binder, Hvem er jeg?, 2018) og klimapsykologi (Per Espen Stoknes, Det vi tenker på når vi ikke prøver å tenke på global oppvarming, 2017), samt anbefalingene fra Helsedirektoratets forslag til måling av livskvalitet (Livskvalitet, Nes, R. B., Hansen, T., & Barstad A., 2018). 


Nå er det på tide å våkne. Vi ønsker at psykologer i større grad gjør seg aktuelle med analyser og modeller som beskriver psykologiske og kontekstuelle drivere for atferd som bidrar til eller motvirker klimaendringer. Eksempelvis gjennom å gi råd om hvordan man kan utforme politiske beslutninger som bidrar til endrede konsummønster i befolkningen i bærekraftig retning. Vi ønsker et økt fokus på de psykososiale konsekvensene av klimaendringene.”
- Joan Sigrun Nygard, leder i Akershus lokalavdeling av Psykologforeningen