FAQ

Her kan du få svar på noen av de mest stilte spørsmålene vi mottar: 

Ofte stilte spørsmål:

Hvilken relevans har resultatene fra dette studiet?


Unge voksne i forskjellige omgivelser har sjelden blitt sammenlignet av forskere, og vi vet derfor lite om hvordan unge blir påvirket av sine omgivelser under overgangen til voksenlivet. Å lære mer om denne overgangen og hvordan omgivelsene spiller inn mener vi kan være fordelaktig. Dette er et positiv psykologisk studie som fokuserer på forebyggende aspekt for god identitetsutvikling, sosiale relasjoner og klimaholdninger.
Inneholder spørreskjemaet noen sensitive spørsmål?


Dette studiet peiler seg inn på identitet, klimaholdninger og tanker rundt veivalg. Vi vil ikke behandle sensitive emner i denne undersøkelsen.
Hvorfor har dere valgt akkurat disse spørsmålene?


Akkurat disse spørsmålene har blitt nøye valgt ut og studert slik at hvert spørsmål bidrar til et meningsfylt hele. Det er ikke sikkert det oppfattes slik, men det er ingen spørsmål som ikke har en sammenheng med de andre, de bare belyser forskjellige aspekt ved samme ting.