Vi er Prosjekt GPS-y

Hvordan påvirker omgivelsene unges psykiske helse?

Vi er en forskningsgruppe bestående av seks masterstudenter i klinisk og helsepsykologi ved Eötvös Loránd University. Vi studerer unge voksne (18-30 år) i forskjellige omgivelser med fokus er identitetsutvikling, subjektiv livskvalitet og klimaholdninger. 

 

_DSC2794.jpeg

Maria Skarpaas Andersen

Maria reiste i 3 år  før hun begynte på psykologistudiet i Budapest. Hun har grublet mye over hvordan våre omgivelser påvirker vår identitetsutvikling som ung, og gjennomførte pilotstudiet som ligger til grunn for prosjekt GPS-y. Maria er prosjektets leder og inspirasjonskilde.

 • Svart Facebook Ikon
 • Svart Instagram Ikon
DSC06231 2.jpeg

Naomi Felege

Naomi visste det var psykologi hun ville studere da hun avsluttet videregående og begynte raskt å se utenlands etter studier. Hun brenner for forebygging, minoriteter og unges psykiske helse. Hun er også gruppas planlegger.  

 • Svart Facebook Ikon
 • Svart Instagram Ikon
DSC07524 2.jpeg

Tomás Lorang Larsen

Tomas tok seg et friår i jobb før han begynte å studere. Under psykologistudiet har han vært interessert i effekten av Mindfulness baserte intervensjoner hos barn, men hans største interesse er forskning på identitet med sine mange tidsaktuelle og viktige problemstillinger. Tomas er prosjektets "potet" og teoretiker. 

 • Svart Facebook Ikon
 • Svart Instagram Ikon
32960563_10155529470716485_9262791169388

Vetle Wang Opaas

Vetle jobbet som assistent på NKVTS og fast i barnehage i 1,5 år før han begynte på psykologistudiet. Han er interessert i eksistensielle spørsmål, hva som gjør et liv meningsfullt, og hvordan man fasiliteter personlig utvikling i mennesker. Jeg ble med i prosjektet fordi jeg synes identitet, personlig utvikling og refleksjon over egne verdier og meninger er viktige faktorer for et meningsfylt liv.

 • Svart Facebook Ikon
 • Svart Instagram Ikon
78405383_545043119385452_273664291349567

Maren Kristensen

Etter VGS reiste Maren i 1.5 år og tok et år med deltids-studier i psykologi før hun bestemte seg for å bli psykolog. Hun er veldig opptatt av unge voksnes psykiske helse, med et fokus på positiv og personlighets psykologi. "Som en del av prosjekt GPS-y får jeg utforske hoved interesseområdene mine innen for psykologien - og det er veldig gøy!"

 • Svart Facebook Ikon
 • Svart Instagram Ikon
77178854_412351236318722_833022390679529

Nawaldeep Gill

Nawaldeep begynte å studere etter et friår med jobb etter videregående. Hun er interessert i hva slags refleksjoner unge voksne gjør rundt sine veivalg og håper funnene i studiet kan være et steg på veien for å fremme unge voksnes psykiske helse. Nawaldeep er gruppas mest løsningsorienterte og balanserte medlem. 

 • Svart Facebook Ikon
 • Svart Instagram Ikon

Med vår forskning ønsker vi å bidra til å skape et bilde av hvordan unge voksne i forskjellige omgivelser opplever sin identitetsutvikling, subjektive livskvalitet og se nøyere på deres klimaholdninger. Undersøkelsen tar for seg identitet, mening, mestring, sosiale relasjoner, selvstendighet, selvfølelse, klimaholdninger, verdier og målsettinger.